Gemeente

Sterk netwerk en een toegankelijk digitaal loket.

Technologische vernieuwingen in de zorg    

De gemeente Ede gaat mee met veranderingen in de maatschappij. Daarvoor is het belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen in zorg en welzijn en op de behoeften van inwoners.  Scherm van Ede is zo’n ontwikkeling. Het digitale platform is een mooi hulpmiddel om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een zorgbehoefte te versterken. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

Een sterk netwerk

Inwoners kunnen langer thuis wonen door een sterk netwerk. Het netwerk van de inwoner kan hem of haar namelijk helpen bij hulpvragen. Hierdoor is niet meteen formele zorg nodig. Op  Scherm van Ede kunnen inwoners in contact komen met hun bestaande netwerk en nog niet bestaande netwerk, bijvoorbeeld met familie, vrijwilligers en hulpverleners.

Een toegankelijk digitaal loket

Digitale communicatie met de inwoners neemt een steeds belangrijkere plaats in. Denk aan een regeling aanvragen met digitale formulieren, online aangifte doen en informatie die alleen nog te vinden is op een website. De gemeente Ede wil voorkomen dat inwoners die niet of minder digitaal vaardig zijn tegen drempels aanlopen. Scherm van Ede helpt daarbij, omdat het de digitale wereld versimpelt. Daarnaast krijgen gebruikers een training aangepast op hun niveau. Natuurlijk gaat niet alles digitaal en blijft persoonlijk contact mogelijk, want aandacht is de essentie van goede zorg en ondersteuning.